Velkommen!

Velkommen til Tønsberg Antirust. 
 
Norge er kanskje et av landene i verden som har størst problem med rust på bilene.
De fleste biler er utviklet og produsert for land som ikke har det tøffe klimaet som vi har.

Forbruket av sand og salt på veiene om vinteren bare øker fra år til år. Faktisk benyttes det
opptill 2,17Kg salt pr m2 saltet vei - da er det ikke rart at også nye biler ruster!
Bare veisaltet forårsaker rustskader for over 2 milliarder på blier hvert år -
Tønsberg Antirust kan hjelpe deg i kampen mot rust. 

Vi satser på kvalitet og bruker defor den originale Tectylen.
Tectyl får du kun hos antirustverksteder som er medlem i fagkjeden Tectyl.
Tønsberg Antirust er den eneste i Vestfold som er medlem.

Har du spørsmål om antirustbehandling, Perma-Shine behandling eller bilpleie så ta kontakt.

Bare Tectyl er Tectyl

Du treffer oss på

Tønsberg Antirust
Semsbyveien 112
3170 Sem
Tlf: 33 31 67 24
Epost: roy@tonsbergantirust.no