Antirustbehandling

Rustbeskyttelse

At stål og jern ruster er noe vi alle vet, og derfor gjelder det å beskytte dette metallet mest mulig mot ytre påvirkninger. Bilprodusentene gjør noe med dette, men i mange tilfeller er ikke dette nok ut fra hvor i verden bilen blir solgt.
Vi må ikke glemme at vi bor i ett land hvor det er et meget tøft klima med varierende temperaturer, og selvfølgelig at det blir brukt mye sand og salt på veiene.

Det svenske Korrosjonsinstituttet har foretatt en undersøkelse som klart viser at alle biler utsettes for rustangrep, og disse akselerer raskt når bilene blir 3-4 år gamle. Nesten samtlige biler leveres i dag med garanti mot gjennomrusting fra fabrikken.
Dessverre oppfatter altfor mange at fabrikkgarantien holder uten at noe bør gjøres. De fleste fabrikker/importører setter krav til deg som bileier - du må sørge for å få foretatt nødvendige kontroller, og videre må du følge øvrige betingelser for vedlikehold. Ekstra antirustbehandling på nye og brukte biler er derfor et viktig tiltak for å hindre at bilene ruster vekk.

For å være sikker på å unngå rustproblemer på bilen, er det viktig å utført den første Tectylbehandlingen tidlig nok. For optimal rustsikring bør første behandling utføres når bilen er ny. Deretter er det anbefalt med behandling/kontroll ca hvert 3. år.

Dersom du lurer du på om bilen din trenger antirustbehandling, tar du kontakt for en gratis rustkontroll som vi gjør i fellesskap!

Slik utføres behandlingen

1. Rengjøring av bilens understell
2. Tørking
3. Kontroll av understell
4. Sprøyting
5. Klargjøring

1. Rengjøring

Hjul, innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god rengjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk og varmt vann er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig inspeksjon.

2. Tørking

Foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft.
Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.

3. Kontroll av understell

All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy.
Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er rustangrep som utvidelse av falser, gravrust og lignende,
vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før sandblåsing/primer kan utføres.

4. Sprøyting

Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med lakkvern og bremseskiver dekkes med plast
for å beskytte flatene mot TECTYL.
Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn TECTYL.
Så sprøytes hele understellet med samme produkt.
Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.
Det sprøytes tykk TECTYL på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel,
bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet.
Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.

5. Klargjøring

Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig.
Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp.

Bilen er nå klar for levering!

Om Tectyl

Tectyl er verdens eldste og største produsent av antirust-middel, og blir produsert av Valvoline Oil. Produktene blir hele tiden videreutviklet ved Valvoline Oil sine laboratorier i USA og Nederland med hensyn til antirusteffekt, slitestyrke og miljø.

Tectylbehandling baseres på over 70 års erfaring, og det blir brukt store summer på forskning og videreutvikling.
Dette gjør at produktene bare blir bedre og bedre.

TECTYL er fagmannens valg når det gjelder antirustbehandling av biler.

Det er bare Tectyl som er Tectyl