Slik utføres behandlingen

Arbeidsprosedyre for antirustbehandling etter ML metoden  

 
1. Rengjøring av bilens understell
2. Tørking
3. Kontroll av understell
4. Sprøyting
5. Klargjøring


Rengjøring;
Hjul innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god rengjøring bak disse.
Grundig rengjøring med høytrykk er en forutsetning for et godt resultat.
Etter vask foretas en grundig inspeksjon.

Tørking;
Foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft.
Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.

Kontroll av understell;
All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy.
Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres.
Dersom det er alvorlig rustangrep, som utvidelse av falser, gravrust og lignende,
vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før komplett behandling kan utføres.

Sprøyting;
Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med lakkvern og bremseskiver dekkes med plast
for å beskytte flatene mot TECTYL. Hver bilmodell har et eget sprøyteskjema som følges.
Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn TECTYL.
Deretter sprøytes hele understellet med samme produkt.
Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.
Alle plugger og avmonterte deksler og innerskjermer monteres før påføring av tykk TECTYL på bilens understell.
Det sprøytes tykk TECTYL på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel,
bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet.
Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.

Klargjøring;
Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig.
Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp.

Bilen er klar for levering.

|

Du treffer oss på

Tønsberg Antirust
Semsbyveien 112
3170 Sem
Tlf: 33 31 67 24
Epost: roy@tonsbergantirust.no