Rustbeskyttelse

                                 

At stål og jern ruster er noe vi alle vet, og derfor gjelder det å beskytte dette metallet mest mulig mot ytre påvikninger.
Bilprodusentene gjør noe med dette, men i mange tilfeller er ikke dette nok ut ifra hvor i verden bilen blir solgt.
Vi må ikke glemme at vi bor i ett land hvor det er et meget tøft klima med varierende temperaturer,
og selvfølgelig at det blir brukt mye sand og salt på veiene.

Det svenske Korrosjonsinstituttet har foretatt en undersøkelse som klart viser at alle biler utsettes for rustangrep,
og disse akselerer raskt når bilene blir 3-4 år gamle.
Nesten samtlige biler leveres i dag med rustgaranti fra fabrikken.
Dessverre oppfatter altfor mange at fabrikkgarantien holder uten at noe bør gjøres.
De fleste fabrikker/importører setter krav til deg som bileier - du må sørge for å få foretatt nødvendige kontroller,
og videre må du følge øvrige betingelser for vedlikehold.
Ekstra antirustbehandling på nye og brukte biler er absolutt ett nødvendig tiltak for å hindre at bilene ruster vekk.

For å være sikker på å unngå rustproblemer på bilen, er det viktig å få på den første Tectylbehandlingen tidlig nok.
Aller helst bør første behandling gjøres før bilen er 12 mnd.
Deretter er det anbefalt med behandling/kontroll ca hvert 3. år. 

Tectyl gir inntill 16 års garanti på behandlingen.

Hvis du lurer du på om bilen din trenger antirustbehandling tar du kontakt
og vi setter opp en time for gratis rustkontroll som vi gjør i fellesskap.

|

Du treffer oss på

Tønsberg Antirust
Semsbyveien 112
3170 Sem
Tlf: 33 31 67 24
Epost: roy@tonsbergantirust.no